Avís legal

Data: 01/07/2022

La present informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del/dels lloc/s web que Promoinversora del Vallès, S.L., posa a la disposició del públic per a així complir amb les obligacions legals sobre aquest tema.

Sobre Promoinversora del Vallès, S.L.

LLOCS WEB I DOMINIS

Promoinversora del Vallès, S.L. opera en la xarxa, per a oferir els seus serveis, amb els següents dominis.

www.promoviatges.cat
www.bmctravel.net
www.bqueek.com
www.bmcqueek.com

MOLT IMPORTANT

Alguns serveis oferts en el/els lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L., accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, i en aquest cas haurà d’aplicar-se el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ en les pàgines corresponents).

En compliment del que disposa la Llei 7/2017, 2 de novembre, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del PE i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, es facilita un enllaç a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea, a la qual es refereix el Reglament (UE) núm. 524/2013, de PE i del Consell, de 21 de maig del 2013.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

OBJECTE I FUNCIONALITAT DELS LLOCS DE Promoinversora del Vallès, S.L.

L’activitat de Promoinversora del Vallès, S.L. és la de, agència de viatges, sent l’objecte del nostre/s lloc/s web el d’oferir els nostres serveis a través d’internet per a rebre informació i oferta de viatges, atenció al client, venda, etc.

Promoinversora del Vallès, S.L. es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús, així com qualssevol altres condicions particulars.

Promoinversora del Vallès, S.L. fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per a oferir la informació continguda en els seus llocs web de manera veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de NOMBREEMPRESA], es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap mena de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda en els llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

INFORMACIÓ GENERAL (DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE)

En compliment amb l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, l’informem que Promoinversora del Vallès, S.L., Arimón, 60-64, 08202, Sabadell, Barcelona amb NIF B-62016720, està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 31858, foli 4, fulla 198784, inscripció 1ª.

El titular d’aquest lloc web és Promoinversora del Vallès, S.L., registrat en la Generalitat de Catalunya amb el codi GC918

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició en les nostres oficines, usant els següents mitjans:

Per correu electrònic a través de l’adreça rgpd@promoviatges.cat

Per telèfon al número d’atenció al client +34 937484330.

SOBRE ELS USUARIS

L’accés i/o ús del/dels lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L. per part d’una persona atribueix la condició d’USUARI a aquesta persona. L’USUARI accepta, per a l’ús i accés del/dels diferents llocs/s de Promoinversora del Vallès, S.L., les Condicions Generals d’Ús del/dels lloc/s Promoinversora del Vallès, S.L. presentades a continuació.

L’Usuari del/dels lloc/s Promoinversora del Vallès, S.L. ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden haver sofert modificacions.

CONDICIONS D’ÚS DEL/DELS LLOC/S DE Promoinversora del Vallès, S.L.

El/Els lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L. ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús per la seva part del/dels lloc/s Promoinversora del Vallès, S.L. Per això és responsabilitat, compromís i obligació de l’usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Promoinversora del Vallès, S.L. ofereix a través del/dels lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L.. Especialment l’USUARI es compromet a no emprar-los en accions que puguin: 

Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.

Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial. 

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes informàtics de Promoinversora del Vallès, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones. 

Introduir o difondre en la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats en el punt anterior. 

Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular les seves dades.

EDAT DELS USUARIS

El/Els lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L. no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat.  No obstant això, no es permet l’ús a menors de 14 anys, sent recomanable que, si escau, l’ús es faci tutelat per algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys han de subministrar a Promoinversora del Vallès, S.L. dades de caràcter personal, propis o de familiars.

Per a respectar la legislació vigent Promoinversora del Vallès, S.L. prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

RESPONSABILITATS

RESPONSABILITATS DE L’USUARI I DE Promoinversora del Vallès, S.L.

L’USUARI és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada del/dels lloc/s Promoinversora del Vallès, S.L., quedant Promoinversora del Vallès, S.L. exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’USUARI. 

REGISTRE D’USUARIS

Per a accedir a determinats serveis es precisa la condició d’USUARI REGISTRAT. És responsabilitat de l’USUARI la custòdia de la contrasenya usada per a evitar la usurpació de la seva identitat en els llocs Promoinversora del Vallès, S.L. als quals tingués accés per la seva condició d’usuari registrat.

Així mateix l’usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/els lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L. i durant de la utilització d’aquest, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través del lloc web de Promoinversora del Vallès, S.L. o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les més modernes tècniques de seguretat electrònica en la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Promoinversora del Vallès, S.L. realitza els seus millors esforços per a disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font d’aquesta, són titularitat de Promoinversora del Vallès, S.L. i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar el seu origen o sol·licitar prèviament autorització.

Promoinversora del Vallès, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari.

ENLLAÇOS (LINKS)

Aquesta Web inclou enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/els lloc/s de Promoinversora del Vallès, S.L. En cas que l’USUARI usi aquests enllaços, Promoinversora del Vallès, S.L. l’informa que no exerceix cap mena de control sobre aquests llocs, els seus continguts i la possibilitat que recopilin informació de les seves activitats en Internet, incloses les realitzades en el nostre propi lloc.

En cap cas Promoinversora del Vallès, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervíncles o altres llocs d’Internet.

Si qualsevol usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o els serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals li agrairem que contacti amb Promoinversora del Vallès, S.L. indicant-ho per a, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada en els llocs que no són titularitat de Promoinversora del Vallès, S.L. està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els usuaris s’informin sobre això en els apartats d’avís legal, o similars, en els llocs fora del control directe de Promoinversora del Vallès, S.L.

Catàleg 2024
Disponible el nou Catàleg Promoviatges 2024

Promoviatges és una agència de viatges formada per professionals apassionades per la nostra feina.

A l’equip de Promoviatges ens apassiona la nostra feina. Treballem dia a dia per oferirte experiències úniques arreu del món i t’escoltem per millorar el nostre servei. Si estàs pensant en viatjar amb nosaltres, aquí tens alguns motius que t’ajudaran a decidir-te. Et prometem que repetiràs!

    Descarrega’t el Catàleg 2024
    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i Google Política de privadesa i s'apliquen Condicions del servei.